Viktig information till alla elever på MoA Lärcentrum!

Från och med den 18 mars 2020 kommer alla Sveriges gymnasieskolor, Komvux, yrkeshögskolor, högskolor, universitet att rekommenderas fjärrundervisning/distansundervisning.
Vi kommer nu att erbjuda er elever olika hemtentamen, hemuppgifter, muntliga examinationer, digitala prov o.s.v. istället för slutprov som skrivits i våra provlokaler.

Från och med den 1 juli 2021 kommer samtliga nationella prov att åter skrivas i skolans lokaler. Administratören kommer att kontakta er gällande provtider för just ditt nationella prov. Observera att detta gäller endast slutprov i kurserna:
ENGELSKA 5
ENGELSKA 6
MATEMATIK 1
MATEMATIK 2
MATEMATIK 3
MATEMATIK 4
SFI C
SFI D
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 3
Svenska 1
Svenska 3


Ni ska fortsatt boka in er för slutprov som vanligt, välja ort och önskat provdatum.
Lärarna kommer därefter att kontakta er och erbjuda alternativa examinationslösningar. 

Hoppas att ni har överseende med detta och att ni förstår att vi på alla sätt försöker göra det bästa under rådande förhållanden.

För frågor och funderingar vänligen kontakta din lärare för närmare information.


Jag förstår