GDPR

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

MoA Lärcentrum och dess filialer inom utbildningskedjan MoA Lärcentrum behandlar i följande syfte dina uppgifter.


Du som bokar prov hos MoA Lärcentrum via (www.moa-prov.se) kommer i och med att du bekräftar och bokar prov, från tid till annan, få ett e-postmeddelande till din angivna e-postadress varje gång en bokning görs med dina uppgifter. E-postmeddelandet innehåller information som MoA Lärcentrum anser vara relevant för dig.


MoA Lärcentrums behandling av ditt personnummer sker för att MoA Lärcentrum på ett korrekt sätt ska kunna hålla dina uppgifter uppdaterade och tillse att rätt person gör det bokade provet.

De uppgifter som MoA Lärcentrum behandlar för att kunna säkerställa att rätt person gör det bokade provet är:

(i) Namn

(ii) Födelsedata

(iii) E-postadress

(iv) Telefonnummer

(v) IP-nummer


Du kommer att vara registrerad i vår databas tills du återtar ditt samtycke. Du kan när som helst och kostnadsfritt återta ditt samtycke genom att kontakta din mentor eller närmaste lärare.